Kayısı çekirdeği kabuğu, kayısı üretilen yörelerde değerli ve yüksek kalorili
yakacak olarak kullanılır.

Kayısı çekirdeği kabuğunun yanması sonucu açığa çıkan enerji miktarı 5100-
5510 cal/kg‟dır. 1 kg kabuklu kayısı çekirdeğinden yaklaşık olarak 0,6 kg kabuk elde
edilmektedir.

Piyasada 1 çuval 15-17 YTL‟den satılmakta, 1 çuval kayısı çekirdeği kabuğu 35-40 kg
gelmekte olup, buna göre 1 kg kayısı çekirdeği kabuğun fiyatı 400 – 450 YKr‟ dur (2012).
Kayısı çekirdeği kabuğundan özellikle İtalya A.B.D. ve Almanya gibi tekniği ileri
ülkelerde kontralit ve muşamba yapılmakta ve boya sanayinde
kullanılmaktadır.

Kömürleştirme yolu ile briket kömürü, aktif kömür ve sınaî kömür elde
edilir.

Furfural ve furfuril alkol eldesinde (yağ rafinasyonu, naylon imalatı,
termosetting reçinelerin imalatı) kullanılır.

Binalarda 5-20 cm. yayılıp üzeri harçla kapatılarak yalıtım malzemesi
olarak kullanılır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir